De door SKF geplaatste links hebben betrekking tot de faleristiek.
Wij zijn in geen enkel geval verantwoordelijke voor de inhoud van deze sites
Moest U vaststellen dat bepaalde van deze sites niet stroken met geschreven
of ongeschreven regels,
gelieve het ons te laten weten SKF

Les liens placer ici par SKF sont en relations avec la Phaléristique.
Nous ne sommes en aucun cas responsable pour le contenu de ces sites.
Si vous constatez que certains de ses sites sont en infraction avec des règles
écrit ou non écrit, veuillez le nous faire savoir SKF

The links placed by SKF are sites related to the sience of Orders and medals.
 We don't take any responsibility what so ever of the contents of the linked sites. 
Would you find links violating any written or unwritten rules,
please let us know SKF